header2

Kính mời quý đồng hương cao niên đến tham gia sinh hoạt tại tttv, không khí vui vẻ, thực đơn phong phú thay đổi liên tục, đủ dinh dưỡng, văn nghệ, thể thao, y tá kiểm tra và theo dõi sức khỏe ….

Đặc Biêt: Hoàn toàn miễn phí cho quý vị có Medicaid & Medicare.

Thời Gian : Từ Thứ Hai đến thứ Sáu, 8:00 AM – 4:00 PM.

Địa Điểm : 1115 W Pioneer Parkway, Arlington, TX, 76013.

Liên Lạc: 817 – 459 – 3311.

817 – 666 – 0750.

682 – 561 – 7085.

Website: www.txgoldenage.com